Tydliga värderingar!

Värderingarnas syfte är att visa vägen genom en positiv och tydlig kultur i vardagen.

IT-Högskolans värderingar

Våra värderingar gäller för alla på IT-Högskolan, såväl studenter, utbildare och medarbetare. Värderingarnas syfte är att visa vägen genom en positiv och tydlig kultur i vardagen. De ska möjliggöra för alla att utveckla sin fulla potential. Värderingarna är framtagna tillsammans med alla studenter och medarbetare på IT-Högskolan.

Kvalité

Tydliga:

 • Gemensamma spelregler
 • Vi tar eget ansvar – det är inte ”någon annan” som löser våra problem

 

Pedagogiska:

 • Nära koppling mellan teori och praktik – praktiska övningar och case
 • Strukturerade lektioner
 • Alltid lärandet i fokus
 • Utbildare med näringslivsanknytning

 

Målorienterade:

 • En strävan mot förbättring
 • Att agera utifrån ett tydligt fokusområde
 • Utvärderingsbara
 • Tydliga mål

 

 

Kraft

Engagerade:

 • Dela med sig av kunskap och idéer med varandra
 • Peppa varandra
 • Jag vill att du lyckas
 • Utbildningar som ge energi och självförtroende!

 

Modiga:

 • Att redovisa inför helklass
 • Att dela med sig av idéer
 • Våga ta första steget

 

 Utvecklande:

 • Växa från där jag är nu!
 • Våga förändras
 • Individuell utvecklingsplan

 

 

Affärsmässighet

Ansvarstagande:

 • Att våga leda och ta ansvar för sig själv och gruppen
 • Respekt för tid och deadlines
 • Disciplinerade
 • Uppmärksamma på vår omgivning

 

Inspirerande:

 • Problemlösare – vi ser möjligheter!
 • Idérika och öppna
 • Samarbetsvilliga

 

Här hittar du IT-Högskolans sekretesspolicy.