Innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Sekventiell programmering i programmeringsspråket Java.
  • Läsa kring objektsorientering och arbeta med Eclipse.
  • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
  • Exceptionella händelser och felsökning.
  • Lära sig objektsorientering för klasser, objekt, egenskaper och metoder.

 

Undervisningen i kursen ger studenten förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att formulera och planera datastrukturer i Java.
  • Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer i en objektsorienterad miljö.
  • Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i programmeringsspråket Java.

 

Övergripande schema:

Vecka 1:
Introduktion Eclipse
Objektsorientering

Vecka 2:
Fortsättning Objektsorientering

Vecka 3:
Sökning och sortering av arrayer
Rekusion

Vecka 4:
Datastrukturer
Aktivitesdiagram

Vecka 5:
Undantagshantering
Felsökning
Programmeringsspråk, användningsområden, trender samt körtidsmiljöer
Grafiska användargränssnitt