Programmering A / 1

Programmering A / 1

Detta är en förberedande kurs som du kan läsa för att bli behörig till våra YH-Utbildningar. Kursens innehåll motsvarar de kunskaper och läromål som finns för Programmering A på gymnasiet. Observera att du inte kommer ha kunskaper för att skriva full poäng på det särskilda provet. Det särskilda provet innefattar även kunskaper som ligger över Programmering A nivå.

IT-Högskolan har erfarenhet och genomfört många programmeringsgrundkurser tidigare. En del saknar Programmering A / 1 och därför erbjuder vi dig chansen att bli behörig att söka våra utbildningar via denna förberedande kurs.
Självklart är du välkommen att genomgå preparandkursen även om du har Programmering A / 1 sen tidigare och vill säkerställa dina kunskaper.

Preparandkursen är ”bara” två veckor lång och ger dig en inblick i vad det innebär att programmera i Java. Kursen förbereder dig inför det urvalsprov som genomförs hos IT-Högskolan men ger inga djupare kunskaper inom programmering. Om du är intresserad av att läsa mer så rekommenderar vi att du istället läser programmering grundkurs hos oss. (Se Programmering Grundkurs)

Kursinnehåll:

Vecka 1 – Introduktion till programmering, Variabler, primitiva typer ifsatser
Vecka 2 – Loopar: while, dowhile, for, Switch, variablers scope

Kostnad: 0 kr