Kursplan

Kurs Poäng
Agil utveckling 30p
Clean code och testbar kod 20p
Programmering med .NET och C# 60p
Examensarbete 20p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
Utveckling av webbapplikationer 50p
Utveckling av Windows applikationer med .NET 50p
Utveckling mot databas och databasadministration 40p
Kundförståelse och kommunikation med kravställare 10p
 Totalt:
 400p

   Kursinnehåll NET 

Utökad kursbeskrivning:

Agil utveckling:

Allt fler IT-företag utvecklar programvara enligt någon agil metod. Agila metoder i programmering innebär förenklat att du utvecklar i olika faser/sprintar och att utformningen av systemet/appen eller programmet växer fram längs utvecklingens gång. Agila metoder passar systemutveckling mycket bra då förändringar kan ske innan produkten är färdigställd. Under utbildningen lär du dig grunderna i de agila metoderna Scrum och Kanban samt att applicera dessa i verkligheten. Du kommer också lära dig Continius deployment och Continious integration.

Clean Code och testbar kod:

När du utvecklar är det viktigt att du följer det som kallas ”kodstandard”. Detta innebär att alla programmerare skall ha, på ett ungefär, liknande kod och upplägg på koden. Om du programmerar på ett bra sätt innebär det att du kan använda koden om och om igen utan att behöva ändra på flera ställen. Du kommer självständigt att kunna skapa underhållsvänlig kod med hög ”maintainalility”.

Programmering med .NET och C#

Som .NET-utvecklare kommer det vara av vikt att du lär dig programmeringsmiljön Visual Studio och att du blir bekväm i att skriva kod i programmeringsspråket C# (C-sharp). Du kommer lära dig att skapa applikationer i Visual Studio till webb och Windows. Språket i sig är ett av världens mest välanvända och är starkt kopplat till Microsofts plattform .NET som du kommer få goda insikter i med bland annat koncept, syntax och objektorienterad programmering.

Utveckling av Windows applikationer med .NET

Kursens fokus ligger på Windows applikationer och Windows-tjänster. Du kommer lära dig ramverk (WCF) som är inriktat på att bygga serviceorienterade applikationer och kommunikation med ramverk.

Utveckling mot databas och databasadministration

Du kommer att självständigt kunna välja optimal databas utefter en applikations behov.  Du lär dig olika databastyper såsom dokumentdatabas och relationsdatabas, exempel på dessa är Raven DB och Mongo DB. Du kommer ha kunskaper om Azure och de olika tjänsterna inom ramen för Azure.

Utveckling av webbapplikationer:

Kursen handlar om webbapplikationer med fokus på HTML/CSS, JavaScript och dess olika koncept. Du lär dig kring olika designmönster ex. MVC och MVVM men även kring grafiska gränssnitt och webb-api:er. Du lär dig även att distribuera din webbapplikation på molnbaserade tjänster såsom Microsoft Azure.

Kundförståelse och kommunikation med kravställare:

Kursen kommer göra dig konsultmässig och ge dig de kunskaper som krävs för att kunna kommunicera med en kravställare. I kursen lär du dig bland annat att arbeta effektivt i grupp, lösa tekniska problem, ha kundförståelse och att använda en effektiv kommunikation.

Examensarbete:

Du kommer omsätta dina kunskaper under hela utbildningen och planera, genomföra och utvärdera en webblösning i .NET. Kursen är sist i utbildningen och kan med förmån genomföras på ett företag.

LIA1:

Lärande i Arbete 1, är den första kursen av två praktikkurser där du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken på ett IT-företag. Du får under 8 veckor arbeta i företagets utvecklingsmiljö, arbetstider och med deras arbetsredskap. Spännande och utvecklande!

LIA2:

Näst sista kursen i utbildningen .NET-utvecklare är LIA2. Då kommer du kunna det som krävs av en .NET-utvecklare och du kommer att producera på ett företag.  LIA2 pågår i 16 veckor och är tänkt som en brygga från skolan till IT-branschen.