Kursplan

Kursens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Testmetoder och testadministration 20p
Programmering för testare 50p
Kravhantering 20p
Databashantering 20p
Automatiserad testning 60p
Agilt arbetssätt 30p
Testprocesser i praktiken 40p
LIA 60p
Summa 300p
Mjukvarutest

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Testprocesser av nätverks- och webbaserade applikationer 50p:

Studenten förstår testprocessen och genomföra hela testprocessen på nätverks och
webbaserade applikationer. Under genomförandet fokuserar vi på val av
testmetod samt dess för- och nackdelar.

 

Databashantering 20p:

Kursen hanterar programspråket SQL. Du lär dig övergripande hur databaser fungerar samt hur du tar emot, ändrar, tar bort och lägger till ny data i databasen med hjälp av bash.
Du lär dig även kring hur du hämtar data från nätet samt hur en applikation kommunicerar med en databas.

 

Kravhantering 20p:

Kravhantering handlar om olika begrepp inom testning. Vad är ”test” och ”krav” och hur skall dessa definieras på ett korrekt sätt.
Kursen hanterar testfall och kravspecifikationer samt ger dig förberedelser för ISTQB-certifieringen.

 

Agilt arbetssätt 30p:

Studenten lär sig arbeta med de agila metoderna Scrum och Kanban samt integrera agil testning och kvalitetssäkring. Dessa arbetssätt är ofta använda av IT-företag och är en viktig del för anställningsbarhet efter studierna.

 

Programmering för testare 50p:

Fler och fler företag som arbetar med test uttrycker behovet för att den arbetandes skall ha förståelse för programmering. Detta underlättar då man utför automatiserade tester eller testdriven utveckling. I Programmering för testare lär sig studenten objektorienterade programspråket Java.

 

Testdriven utveckling 40p:

Studenten lär sig att förbättra strukturen och kvalitén i den befintliga koden – refaktorering. Kursen hanterar även automatiserad testning,

 

Testmetoder och testadministration 20p:

Studenten ska ha förståelse för koncept inom testning. Val av testmetoder, implementation av test, testprocesser, testmetoder & kvalitetssäkring. Kursen hanterar även verktyget Selenium och olika sorters testning så som erfarenhetsbaserad testning, automatiserade tester samt icke-funktionella tester.

 

Testverktyg och automatiserad testning 20p:

Studenten arbetar praktiskt med olika testverktyg ex. FitNess och Cucumber för att lära sig automatiserade testningar.

 

Lia 60p:

LiA, Lärande i Arbete, är kursen då du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du arbetar hos ett företag, i deras lokaler och med deras verktyg för att få en tydlig bild kring hur en mjukvarutestares vardag ser ut. Kursen pågår i tre månader och avslutar utbildningen innan det är dags för examen.