2017-08-31

Hetaste kompetenserna inom IT

Varje år gör utbildning.se en granskning av aktuella jobbannonser för att se vilka som är de hetaste kompetenserna inom IT. Det är av stort intresse för oss på IT-Högskolan och för våra studenter. Vi framhäver ofta att en av våra styrkor är att vi har aktuella utbildningar och att vi alltid har utbildningar som är moderna och där studenterna ges aktuell kompetens som efterfrågas på marknaden. Så för oss är det intressant att se om det stämmer och om vi är uppdaterade.

 

Granskningen genomfördes i augusti 2017 och omfattade totalt 1 583 platsannonser. Bland arbetsgivarna återfanns privata såväl som offentliga organisationer utspridda över hela landet. Granskningen gjordes på annonser med olika yrkestitlar, som applikationskonsult, databasdesigner, backend-utvecklare, mjukvaru-utvecklare, databasdesigner, applikationsutvecklare databasutvecklare, frontend-utvecklare, för att nämna några. Så vad är de mest eftersökta kompetenserna bland arbetsgivare och vilka färdigheter vill man se hos kandidaterna?

Agila metoder på första plats

Agila metoder kommer på första plats, det är den mest eftersökta kompetensen (Scrum kom på plats 11). Det innebär att företag värdesätter utvecklare som är bra på att arbeta i projekt och som är villiga att anpassa sig till förändrade krav under projektet. På andra till femte plats kommer programmeringsspråken som eftersöks, Java ligger i topp, men annars är det jämt mellan de övriga programmeringsspråken. På IT-Högskolan ser vi ett väldigt stort intresse för .Net-utveckling, både när det gäller sökande studenter och företag som hör av sig till oss. Men generellt ser det ut som Java är det språk som flest arbetsgivare har behov av. Att kunna hantera databaser är inte heller oväntat, och det är såklart något vi på IT-Högskolan värdesätter högt och har med i alla våra utbildningar. Först på åttonde plats kommer en egenskap som ofta efterfrågas, nämligen analytisk förmåga. Jag hade gärna sett en en granskning av aktuella annonser där man skilde på kompetenser och egenskaper, det skulle vara intressant att se fler egenskaper som efterfrågas hos utvecklare.

IT-Högskolans utbildningar

Det är positivt att se att våra utbildningar ligger i tiden. Vi har kurser inom alla de kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare. Vi har agila kurser, och det agila tänket är med under hela utbildningarna. Våra studenter får en bra grund att stå på för att kunna ta sig in som juniorer på arbetsmarknaden. Sedan är det såklart mycket mer som spelar in än enbart vilka programmeringsspråk en person behärskar eller att hen jobbar agilt. Det alla företag som är med i vår företagspool har gemensamt är att de söker individer med engagemang och som är drivna. De måste ha en vilja att lära, ställa frågor och visa att de faktiskt vill vara där. Det märks tydligt när studenterna ska söka LIA-praktik, då är deras engagemang det främsta som företagen efterfrågar, deras kunskaper och kompetenser kommer på andra plats.

Förra årets resultat

Det har skett en del förändringar från förra årets granskning, då var REST och RUP med på tio-i-topp-listan. Du kan se resultaten för 2016 här

Resultatet för 2017:
1. Agila metoder 35%
2. Java 30%
3. C# 25%
4. Javascript 23%
5. .NET 22%
6. C++ 19%
7. SQL 18.5%
8. Analytisk förmåga 18%
9. HTML/HTML5 16.5%
10. Linux 16%