2017-02-09

IT-Högskolan fick två godkända YH-utbildningar 2017.

I höstas lämnade IT-Högskolan in sina ansökningar att bedriva YH-utbildningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Det var många anordnade som sökte om tillstånd, men ytterst få blev beviljade.

 

IT-Högskolan är väldigt stolta och glada att MYH gett oss förtroendet så vi får möjligheten att fortsätta bedriva kvalitetsutbildningar. I besluten om vilka utbildningar som får starta var det enbart 9 stycken YH-utbildningar inom Data/IT som blev beviljade i Göteborg varav två av dessa vara IT-Högskolans utbildningar Applikationsutvecklare till iPhone och Android samt Mjukvarutestare. Tillstånden ges för två uppstarter av utbildningarna, vilket gör att det nu blir den 5:e och 6:e starten av Applikationsutvecklare samt 3:e och 4:e starten för Mjukvarutestare. Utbildningarna är både populära bland studenter och inom IT-branschen, då det finns ett stort behov av dessa kompetenser. Vi har tidigare varit framgångsrika inom båda utbildningarna med nöjda studenter där de allra flesta har fått jobb inom IT. Vi kommer fortsätta bära fanan högt och hoppas på många sökande till kommande utbildningsstart i augusti.

Vad är det som gör att vissa skolor får tillstånd?

I sin bedömning granskar MYH hur många studenter som gått från skolbänken till LIA-praktik och därefter fått arbete inom IT-branschen. Beslutet påvisar att IT-Högskolans utbildningar håller hög kvalité och leder till jobb. Att läsa på IT-Högskolan leder till jobb, och att vi är nischade inom IT gör att vi kan IT och har ett stort kontaktnät i branschen. Vi är snabba med att uppdatera utbildningarna och hålla jämn takt med den snabba och innovativa IT-branschen.

IT-Högskolan – Här startar din IT-karriär!