Kursplan

Kursens innehåll

Här finner du en detaljerad kursplan för utbildningen Applikationsutvecklare för iPhone och Android.

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil och traditionell utveckling 30p
C# Grund 20p
Examensarbete 20p
Internet grundkurs 10p
Java – Androidutveckling 50p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
Objektorienterad analys & design 15p
Programmering iOS – ObjectiveC 25p
Programmering – Swift 25p
Programutveckling för iPhone och Android 50p
Rapportering och kommunikation med kravställare 10p
Projektstyrning och gruppdynamik 25p
Totalt 400p

 

 

Utökad programförklaring

Agil och traditionell utveckling
Under kursen får du lära dig ett agilt arbetssätt. Du får kunskaper inom de vanliga agila metoderna, Scrum och Lean. Kursen hålls av kunniga konsulter som har stor erfarenhet av agilt coachande och implementering av agila processer. Du kommer arbeta i skarpa projekt utifrån ett agilt arbetssätt.

C# Grund:
En grundläggande kurs i programmering, .Net och C#. Här använder du miljöer som Xamarin och Visual Studio.

Examensarbete:
Tillverka och dokumentera en kommersiell applikation till iPhone eller Android.

Internet grundkurs:
Kunna tillverka enklare html-applikationer med HTML, CSS och JAVASCRIPT.

Java och Android:
Grundläggande Java- och Androidprogrammering. Du kommer skapa din första app redan efter två månader. Du kommer arbeta både enskilt och i grupp.

LIA 1 & 2:
Praktiskt arbete på en arbetsplats.

Objektorienterad analys & design:
Analysera vilken kod som är bäst för kundens behov och utforma en användarvänlig design.

Programmering iOS- ObjectiveC
ObjectiveC är ett objektorienterat programmeringsspråk och en påbyggnad på vanliga språket C. Du lär dig att skapa applikationer till iPhone och iPad i arbetsmiljön Xcode.

Programmering iOS- Swift
Swift är en vidareutveckling och modernisering av det tidigare språket Objective C. Swift introducerades i juni 2014 så språket är fortfarande relativt ”ungt” men tar en större och större position i programmeringsvärlden. 

Programutveckling för iPhone och Android:
Skapa appar till iPhone, Android och Windows Phone med en användarvänlig design med hjälp av JavaScript.

Projektstyrning och gruppdynamik:
Praktisk tillämpad kunskap kring olika projektstyrningsmodeller och praktiska verktyg för att planera och genomföra projekt och för att säkerställa att förväntade resultat också uppnås.

Rapportering och kommunikation med kravställare:
Kursen ger deltagaren praktisk tillämpad kunskap kring effektiv rapportering och kommunikation med kravställaren.